Kadra

p.o. Dyrektora Poradni – Aneta Waszkiewicz

oraz

wykaz pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Kadra Poradni składa się z  wykształconych, ciągle aktualizujących swoje
kompetencje i podnoszących kwalifikacje, doświadczonych merytorycznie pracowników.

Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe magisterskie, z przygotowaniem
pedagogicznym.

Pracownicy poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży

Radę Pedagogiczną stanowią:

 

Imię
i nazwisko
Stanowisko Specjalizacja
Aneta Waszkiewicz p.o. dyrektorapsycholog socjoterapia, rewalidacja osób ze spektrum autyzmy, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, tyflopedagogika, biofeedback, trener „Warsztatów dla Dobrych Rodziców”
Małgorzata Łuczaj pedagog Terapia pedagogiczna, socjoterapia, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, Terapeuta środowiskowy (w trakcie), Interwencja kryzysowa
Hanna Danowska pedagog Terapia Integracji Sensorucznej, oligofregopedagogika, biofeedback, wczesne wspomaganie rozwoju, Trening Umiejętnosci Społecznych, trener „Warsztatów dla Dobrych Rodziców”
Katarzyna Pułaska pedagog Terapia pedagogiczna, terapia ręki,  oligofregopedagogika, biofeedback
Magdalena Kucharska psycholog Socjoterapia, interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji,
Marta Żur-Kuźmicz psycholog Terapia psycholgiczna, Trener Familylab,
Anna Zawada psycholog Trening Umiejętnosci Społecznych, terapia poznawczo-behawioralna, biofeedback
Paweł Wakuła psycholog/terapeuta Systemowa terapia rodzin, psychoterpia, socjoterpia, Interwencja Kryzysowa
Iwona Jaźwińska logopeda Neurologopedia, socjoterapia, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
Arletta Maciejczuk logopeda Neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Maria Ostrowiecka logopeda Neurologopedia,Tomatis, trener „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”

 

.

 

Lekarzem-konsultantem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

jest dr Stanisław Topczewski 

Dodaj komentarz