Kadra

p.o. Dyrektora Poradni – Aneta Waszkiewicz

oraz

wykaz pracowników pedagogicznych zatrudnionych
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach

Kadra Poradni składa się z  wykształconych, ciągle aktualizujących swoje
kompetencje i podnoszących kwalifikacje, doświadczonych merytorycznie pracowników.

Wszyscy pracownicy mają ukończone studia wyższe magisterskie, z przygotowaniem
pedagogicznym.

Pracownicy poradni są odpowiedzialni za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych ich opiece dzieci i młodzieży.

Imię
i nazwisko
Stanowisko Specjalizacja
Aneta Waszkeiwcz p.o. Dyrektora poradni, psycholog Tyflopedagog, socjoterapeuta, TZA,
 Hanna Danowska  pedagog-terapeuta SI Terapeuta Integracji Sensorycznej, Oligofrenopedagog, TUS
Elżbieta Brzosko pedagog Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe
Małgorzata Łuczaj pedagog Terapia pedagogiczna, socjoterapia, interwencja kryzysowa
Magdalena Kucharska psycholog Socjoterapia, Interwencja kryzysowa
Iwona Jaźwińska logopeda Neurologopedia, Socjoterapia
Arletta Maciejczuk logopeda Neurologopedia, wczesne wspomaganie rozwoju
 

 

 

Lekarzem-konsultantem Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

jest dr Stanisław Topczewski 

Dodaj komentarz