Dysklecja rozwojowa

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ?

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole podczas, gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci z ryzyka dysleksji:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • opóźniony rozwój ruchowy (utrudnione raczkowanie, utrzymywanie równowagi), mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo),
 • trudności z wypowiadaniem złożonych słów, wadliwa wymowa,
 • trudności z rozpoznawaniem rymów, zapamiętaniem nazw, ich sekwencji np. miesięcy, dłuższych poleceń, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia,
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie, z wydzielaniem (analizą) sylab, głosek ze słów i ich syntezą oraz dokonywaniem operacji na głoskach, sylabach i cząstkach słów,
 • błędy gramatyczne, trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • obuoczność, zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
 • mylenie prawej i lewej ręki,
 • nasilone trudności w czytaniu w klasie „0” i „1”,
 • nasilone trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: długo utrzymujące się pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu np. p-b-d-g, l-t-ł, mylenie liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie np. z-s, d-t, częste opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad pisowni.

Dodaj komentarz