Problemy słuchowe dzieci

JAK USPRAWNIAĆ
FUNKCJE SŁUCHOWE U DZIECI ?

Zagadki dźwiękowe

Mama lub tata zapoznaje dziecko z dźwiękiem jaki otrzymujemy przez uderzenie np. patykiem o szklankę, garnek czy drewnianą deseczkę itp. Następnie dziecko siada twarzą do ściany, a mama lub tata wywołuje kolejno wyżej wymienione dźwięki, które dziecko powinno nazwać i rozpoznać. W formie zabawy rodzice zamieniają się z dzieckiem rolami i odgadują dźwięki wywoływane przez dziecko.

Zagadki głoskowe

Osoba dorosła podaje wymyślone zagadki wg poniższego wzoru:

  • Zaczyna się na „m” i jest do picia ? (mleko)
  • Zaczyna się na „s” i jest w pokoju ? (stół)
  • Zaczyna się na „b” i jest do jedzenia ? (bułka)

Dziecko odgaduje, a następnie wymyśla podobne zagadki, które odgaduje osoba dorosła.

Dzielenie zdania na wyrazy

Wyrazy muszą być wymawiane wyraźnie i oddzielnie. Dziecko ma powiedzieć ile usłyszało słów.

Np. Tam jest kot. (3) Tu jest duże okno. (4)
Dzielenie słów na głoski i sylaby

Dorosły tłumaczy dziecku różnicę miedzy głoską a literą np. wystukując patykiem o stół. Następnie prosi, aby dziecko podzieliło wyraz na sylaby i głoski np. :

  • Ala: A – la, A – l – a,
  • Woda: wo – da, w – o – d – a,
  • Korale: ko – ra – le, k – o – r – a – l – e.

Dodaj komentarz