Dysleksja rozwojowa

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM Z DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ?

 • Uwzględnij trudności ucznia w czytaniu, nie wymagaj, aby czytał głośno przy całej klasie,
 • Wskaż wybrane fragmenty tekstów do opracowania w domu i na tych fragmentach sprawdzaj technikę głośnego czytania,
 • Czytanie lektur szkolnych rozłóż w czasie, pozwól korzystać uczniowi z książek, do których dołączone są taśmy z nagraniem tekstów,
 • W czasie rozwiązywania zadań tekstowych sprawdź czy uczeń zdążył przeczytać treść zadania i czy prawidłowo je zrozumiał,
 • Posadź ucznia w pierwszej ławce, byś mógł obserwować czy prawidłowo przepisuje z tablicy,
 • Nie wyrywaj ucznia do natychmiastowej odpowiedzi, gdyż może mieć kłopot z szybkim przypomnieniem sobie dat, reguł, nazw miesięcy, wzorów, definicji, słówek i zwrotów z języka obcego,
 • Nie obniżaj oceny za niski poziom graficzny pisma, jeżeli nie możesz doczytać fragmentów pracy, odpytaj ucznia ustnie,
 • Pozwól niektóre prace pisemne pisać na komputerze,
 • Zróżnicuj ocenę za prace pisemne, tak aby błędy orograficzne nie dyskwalifikowały całości pracy,
 • Indywidualnie oceniaj poprawność ortograficzną, raczej staraj się, aby uczeń opanował poprawną pisownię podstawowych pojęć z każdego przedmiotu nauczania poprzez wnikliwą obserwacją każdego wyrazu,
 • Często oceniaj ucznia na podstawie wypowiedzi ustnych,
 • Daj uczniowi czas na przygotowanie się do dyktanda, podaj mu do opracowania trudniejsze wyrazy, a nawet zdania, które występują w dyktandzie,
 • Stosuj dużo ćwiczeń w pisaniu z pamięci,
 • Wydłuż czas pracy potrzebny na pisania notatek, powtarzaj dyktowane informacje,
 • Uwzględnij trudności ucznia w rachunku pamięciowym, w zapamiętywaniu tabeli mnożenia i dzielenia,
 • Nie obniżaj oceny za błędy rachunkowe, jeżeli tok rozumowania jest prawidłowy,
 • Uwzględnij trudności w nauce języków obcych,
 • Na lekcjach muzyki uwzględnij trudności z odczytywaniem zapisu nutowego, z odtwarzaniem układów rytmicznych,
 • Na zajęciach plastycznych nagradzaj zaangażowanie, wkład pracy, a indywidualnie oceniaj efekt końcowy,
 • Na zajęciach sportowych bież pod uwagę, że niektóre ćwiczenia, wymagające koordynacji ruchowej, sprawiają uczniowi ogromny kłopot.

Dodaj komentarz