Uczeń nadpobudliwy

JAK PRACOWAĆ Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM?

 • Ucznia, u którego stwierdzono nadpobudliwość psychoruchową posadź w pierwszej ławce, najlepiej w środkowym rzędzie, z dala od okien i drzwi, najlepiej w towarzystwie spokojnego i odpowiedzialnego ucznia.
 • Przed rozpoczęciem lekcji spokojnie poproś go o uporządkowanie swojego miejsca pracy – wyraźnie powiedz co ma zrobić – każ schować wszystkie zbędne przedmioty (powiedz co to jest), na ławce powinien pozostać tylko podręcznik, długopis, zeszyt.
 • Wydając polecenia całej klasie, do ucznia nadpobudliwego zwracaj się bezpośrednio, najlepiej po imieniu (uczeń nadpobudliwy nie bierze do siebie poleceń wydanych całej klasie).
 • Sprawdzaj podczas lekcji, czy nadpobudliwy uczeń Cię słucha (możesz umówić się z nim, że dotkniesz jego ramienia i będzie to wasz tajny sygnał, oznaczający: „ uwaga, to ważne”, „obudź się”).
 • Wydawaj uczniowi proste polecenia, należy je powtórzyć. W przypadku skomplikowanych poleceń spróbuj podejść i pokazać jak można podzielić wykonywanie zadania na etapy.
 • Sprawdzaj zawsze jak uczeń radzi sobie z wykonywaniem kolejnych etapów zadania. (uczniowi nadpobudliwemu trzeba wielokrotnie przypominać, że ma wrócić do pracy, mimo, że może Cię to irytować).
 • Uczeń nadpobudliwy pisze wolno i niezgrabnie, często nie zdąży zapisać wszystkiego z tablicy. Ogranicz ilość zapisywanych przez niego informacji. Zawsze wymagaj by swoje zadanie wykonał do końca.
 • Dopilnuj czy uczeń wychodzi z klasy z zapisaną pracą domową, tylko wtedy możesz wymagać jej wykonania (rodzice muszą wiedzieć co było zadane). Pracę domową zadawaj w trakcie lekcji a nie po dzwonku, bo wtedy uczeń nadpobudliwy już się nie skoncentruje. Jeśli nic nie było zadane zanotuj to w zeszycie.
 • Podczas sprawdzianu przypomnij mu, aby dwukrotnie przeczytał polecenia, najpierw zrobił to czego jest pewien. Jeśli sprawdzian jest długi podziel go na krótsze partie (uczeń nadpobudliwy może pracować efektywnie przez kilka minut, potrzebuje częstszych, krótkich przerw).
 • Ustal jasne zasady co do pracy i zachowania na lekcji, często je przypominaj. Uczeń nadpobudliwy ma trudności z ich uruchomieniem, dlatego często potrzebuje, aby mu je przypominać metodą „zdartej płyty”.
 • W pracy z uczniem nadpobudliwym bądź konsekwentny, dopilnuj tego co powiedziałeś.
 • Zauważ starania nadpobudliwego ucznia i pochwal, go za to, co zrobił lepiej niż do tej pory.

Dodaj komentarz